Endring av felleskostnadene

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 7. Jul 2022

Vi gjør nok en gang en endring på felleskostnadene. Det har vist seg å være en meget utfordrende oppgave å budsjettere kostnaden for strøm og oppvarming i sameiet på grunn av store variasjoner i forbruk og strømpris.  I fare for at vi budsjetterer for høyt og påfører seksjonseierne for høye løpende felleskostnader velger vi å heller fakturere seksjonseierne løpende for den faktiske kostnaden sameiet har hatt til strøm og oppvarming. 

Dette har allerede trådt i kraft. I Fakturaen for juli er det som kalles «Strøm og fjernvarme» basert på den faktiske strøm og oppvarmingskostnaden for april som var på totalt 382.968,-. Strøm og oppvarmingskostnadene som skal betales i august vil være basert på de faktiske strøm og oppvarmingskostnadene for mai som var 251.815,-. Det er en forsinkelse fra måneden forbruket gjelder og måneden seksjonseierne blir fakturert da forretningsfører trenger tid til å gjøre nødvendige beregninger samt at det tar litt tid før sameiet blir fakturert fra Fortum. Oppsettet blir som følger: 

 

Seksjonseierne kan forvente at felleskostnadene utover høsten, ift de felleskostnadene vi har betalt så langt i år, vil bli lavere. Men alle må være forberedt på at kostnadene sannsynligvis vil være høyere i februar og mars når det skal betales for de historisk dyre månedene november og desember.

Ved å gjøre den store kostnadsposten strøm og oppvarming om til en variabel kostnad vil de faste månedlige felleskostnadene bli betydelig redusert. Det bør ha en positiv effekt på leilighetsprisene for de som skal selge fremover. Alle seksjonseierne drar nytte av at de som selger oppnår høye salgspriser da det øker kvadratmeterprisen og eiendomsverdiene for alle seksjonene i sameiet.

Siste melding fra styret angående felleskostnader som het «Reduksjon av felleskostnader» er altså ikke aktuell lenger. Der informerte vi om at vi hadde redusert budsjettet for strøm og fjernvarme til 6.000.000,- for året som utgjør 500.000,- i måneden. Vi går nå heller for en variabel løsning der de månedlige felleskostnadene vil svinge i takt med faktisk forbruk av strøm og varme. Vi tror dette blir en bedre løsning som vil gi lavere felleskostnader. 

Til informasjon så jobbes det fortsatt med å utrede installering av individuelle målere på alle radiatorer.

Med ønske om riktig god sommer fra styret i Hoff terrasse
11 Kommentarer

Kommentarer

 • Frank Tidemann

  Hei Zinajda og velkommen til Hoff Terrasse. Styret kan anbefale Jar Rørteknikk ved Espen Bjerke. Du treffer han på 457 88 888. Det er de som har ansvaret for infrastrukturen og kjenner anlegget vårt godt.

  29 juli 2022
 • Zinajda Zolic Karlsson

  Hei, vi er nye eiere i Hoff terasse sameie og har kjøpt leil med game radiatorer. Har noen tips hvor hendvender vi oss til mtp å skifte ut radiatorer til nye? Vi ønsker å bidra til redusert forbruk - og gjerne installere nye radiatorer before the winter comes 🤗

  28 juli 2022
 • Hildegunn Grimstad

  Hei, Unnskyld meg, det var et veldig spesielt innspill. Jeg tror at mange har , som meg, nye radiatorer., eller de har lagt varmen i gulvet. Og jeg tror heller ikke at "folk" lufter ved å sette opp vinduer med radiatoren på. Jeg vet at det finnes mange nye " duppeditter " man kan kjøpe/ installere, men det får kanskje bli mer individuelt?

  10 juli 2022
 • Hans-Jul Mikkelsen

  Hei det er bra at styret vurderer tiltak for å redusere energiutgiftene. En ting er å sette inn målere på radiatorene, men samtidig bør man installere termostat på alle radiatorer med følere i vinduskarmen. Begrunnelse. Gamle radiatorer er vanskelig å styre og det blir det for varmt i leiligheten da lufter folk ved å sette opp vinduet uten at radiatoren slas av. Dermed slipper man ut mye varme og fyrer for kråka. Ved å installere termostater på radiatoren blir det lett å opprettholde riktig temperatur. Kobler man termostaten opp til vindusfølere slås varmen automatisk av når vinduer åpnes. Gjennom disse tiltak får man redusert energiforbruket vesentlig. Det er mulig Enova har støtte ordninger for dette. Hans Jul

  10 juli 2022
 • Jens Michael Brandstorp

  Et alternativ mht varmtvann er å åpne for seksjoner som er frakoblet dette og produserer det selv (bereder under kjøkkenvasken/ takmontert på badet).

  09 juli 2022
 • Elin Lafton

  Hvor store er "større inngrep"? Og (avhengig av hvor store inngrep dette er), kunne det eventuelt vært en frivillig løsning for de som vet de kommer skjevt ut (de som bor alene i store leiligheter og bruker lite varmtvann), så kunne de som ikke ønsker et større inngrep fortsette som før og fordele de resterende kostnadene?

  09 juli 2022
 • Olaf Hæhre Ingebrigtsen

  Hei igjen May Britt Dørum-Persen Det er en veldig legitim problemstilling du løfter. Helt rettferdig fordeling av felleskostnadene er en nesten umulig oppgave. For de aller fleste kostnader ( i både vårt og de fleste andre sameier) er det seksjonsbrøken basert på størrelse som blir benyttet. Jeg vil ikke avvise at det finnes andre bedre måter å fordele deler av felleskostnadene på, som f.eks den varianten du nevner. Men å fordele etter antall beboere i hver leilighet vil være praktisk vanskelig å gjennomføre da folkeregisteret ikke nødvendigvis stemmer ift hvor folk faktisk bor. Ved salg av leiligheter, som er relativt ofte, må dette oppdateres. Ved å gjøre det på den måten du foreslår må man også forutsette at alle personer forbruker like mye varmtvann. Person A som bor alene kan f.eks ha som vane å dusje 1 time 2 ganger om dagen kontra person B,C og D som bor sammen og kun dusjer 5 minutter hver. Poenget er at det er fare for at det også blir urettferdig å fordele ut i fra en beboerbrøk selv om jeg er enig i at det kan høres mer rettferdig ut. Oppsummert så ønsker vi å fordele kostnadene i sameiet så rettferdig og riktig som mulig. Vi er derfor meget lydhør for forslag til hvordan vi kan gjøre ting på en bedre måte.

  08 juli 2022
 • May Britt Dørum-Persen

  Tusen takk for svar Olaf. Men for oss som bor alene så vil vi bære en større andel per hode. Et forslag er at det også legges inn en beboerbrøk per husstand hvis det ikke går an å ha egne vannmålere. For strøm og vannforbruk vil det være mer rettferdig. Styret kan samle inn antall hoder totalt i sameie fra folkeregisteret og fordele de variable kostnadene etter beboerbrøk.

  08 juli 2022
 • Olaf Hæhre Ingebrigtsen

  Hei, Svar til Anne Kari og Ellen: Styreleder får korrigere meg her hvis det jeg sier er feil. Men jeg er ganske sikker på at vi har fått tilbakemelding på at individuell måling av varmtvann krever større inngrep i hver leilighet. Vår forståelse er at disse inngrepene vil være så store at det i praksis ikke vil bli en fornuftig løsning med individuell måling av varmtvann. Sameiets totale forbruk av varmtvann vil derfor høyst sannsynlig fortsette å bli fordelt ut på eierbrøk uavhengig av hva det konkluderes med når det kommer til individuelle målere på radiatorer eller ikke. Svar til May Britt: Dette innebærer en større reduksjon av det som kalles de uspesifiserte felleskostnadene. Akkurat hvor stor reduksjonen er i prosent har jeg dessverre ikke helt klart for meg akkurat nå. Men effekten blir at den variable delen av felleskostnadene som erstatter den faste delen til strøm og oppvarming er vesentlig lavere - hvertfall til langt ut på høsten eller vinteren hvor vi blir fakturert for det som må forventes å bli dyrere måneder. Anbefaler alle å se på fakturagrunnlaget for felleskostnadene som dere enten får på avtalegiro eller efaktura. Der er totalsummen delt opp i mindre poster som viser andelen uspesifiserte felleskostnader, andelen variabelt ledd til oppvarming og strøm og andel til betjening av fellsegjeld etc. Håper dette var oppklarende.

  07 juli 2022
 • May Britt Dørum-Persen

  Betyr dette at vi fortsatt vil ha de høye felleskostnadene +45% og i tillegg bli fakturert for variable kostnader knyttet til strøm?

  07 juli 2022
 • Ellen Margrethe Dedichen

  Jeg syns dette høres fornuftig, men stiller det samme spørsmålet som Anne Kari Olsen vedr forbruk av varmtvann.

  07 juli 2022
 • Anne Kari Olsen

  Hei, dette høres ut som en bra løsning. Imidlertid har jeg et spørsmål til individuelle målere; dere skriver at dere utreder for radiatorene, men hva med forbruket av varmt vann i dusj/bad/kjøkken?

  07 juli 2022

Logg inn for å skrive en kommentar.