Trist men nødvendig økning av felleskostnader

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 18. Mar 2022

Brev kommer i posten og kan lastes ned her: 600 eks_ Varsel om økning felleskostnader april 2022.pdf
27 Kommentarer

Kommentarer

 • Hans Petter Hvile

  Aftenposten bekrefter at man får like god hjelp som fjernvarmekunde, som strømkundene får. Noen borettslag har egne fjernvarmemålere i hver boenhet. Da blir det enkelt å beregne makspris og å kontrollere hvorvidt hver enhet overstiger et forbruk tilsvarende 5000 kWh. Men hva med borettslag som bare har én måler for alle enhetene? – Da tar vi utgangspunkt i fordelingsnøkkelen for fjernvarmebruk som borettslaget har for hver enhet. Så beregner vi strømutgiftene ut fra en tilsvarende boenhet med elektrisk oppvarming, sier Ane Torvanger Brunvoll. Hun er seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). De er klageinstans for fjernvarmekunder. De har derfor ansvaret for å sammenligne prisene på fjernvarme og strøm slik at de kan regne ut om fjernvarmeselskapene overholder reglene.

  20 mars 2022
 • Elin Hodne

  Hei slle sammen, jeg synes det er ille med de hlye energiprisene. Og støtter virkelig at vi skal investere i hver vår måler. Så kan vi fryse litt til egennytte.

  19 mars 2022
 • Frank Tidemann

  Hei Hans Petter, Takk for positive og konstruktive tilbakemeldinger. Det var ett ønske fra OBF å avholde møtet via Zoom, men etter denne økningen så styret det nyttig å avholde møtet på tradisjonell måte, ref min kommentar om dette i denne tråden for litt siden. Jeg sendte en forsespørsel om leie av lokaler til Holm Eiendom i forgårs og vil følge opp med de på telefon på mandag. Det er trist at du føler at styret gjemmer seg, jeg hilser alltid på deg når jeg ser deg ute og er alltid ledig for en prat. Ring meg gjerne på 90758170 eller kom innom på en kaffe i Hoffsveien 22 om du har noe på hjertet. Ha en fortsatt fin lørdagskveld.

  19 mars 2022
 • Hans Petter Hvile

  Det er innkalt til årsmøte 2022. På TEAMS. Det er ingen grunn til å holde dette møtet på teams. Samfunnet har åpnet opp. Møtet må holdes fysisk. Ingen grunn til at styret skal gjemme seg bak datamaskinen nå

  19 mars 2022
 • Martin Karlsen Garfjeld

  Når det gjelder økonomisk situasjon og kompensasjon så har styret både vist budsjett, regnskap, og spesifiserte fakturaer. Dette har de gjort siden november/desember. Hva mer trenger du?

  19 mars 2022
 • Hans Petter Hvile

  Hvor blir det av kompensasjonen fra fjernvarme leverandør? Fjernvarme er prissatt etter strømprisen. Den skal kompenseres på samme måte som strømprisen i følge meldinger fra regjeringen. Har man kanskje ikke søkt? Hva med litt mer informasjon under veis? Si fra om hva som er sameiets økonomiske situasjon, dette har naturligvis ikke dukket opp nå.Vi som følger med i nyhetsbildet har sette det lenge og forventer at styret holde andelseierne informert fortløpende. Hvorfor skjer ikke det???

  19 mars 2022
 • Frank Tidemann

  Det var kaldere i desember 2021 enn i 2020. Vi forsøker å få til årsmøtet hos Holm Eiendom. Jeg skal snakke med de på mandag

  19 mars 2022
 • Ove Jacobsen

  Enig synes det er rart at forbruket har økt så voldsomt fra des. 2020 til des. 2021? Det kunne vært interessant p følge utviklingen i forbruket fra måned til måned siste 2-3 årene. Hvorfor er årsmøtet digitalt i år.? Det vil trolig føre til at mange ikke vil delta. Det kan vel ikke begrunnes med korona nå når hele samfunnet har åpnet opp igjen.?

  19 mars 2022
 • Lene Schjerven

  Hei Frank; en ting er at prisen har økt fra 63,96 til 153,02. Jeg ser imidlertid at forbruket har økt med 92 000 fra desember 2020 til 2021. Er det mulig å få spesifisert hvorfor forbruket har økt så mye?

  19 mars 2022
 • Hildegunn Grimstad

  Ang vaskeriet. Er betalingen der justert opp etter prisstigningen, slik at det drives til selvkost? Eller er det et tapsprosjekt? Jeg benytter det selv til vask av sommer/ vinter dundyner en gang i året. Har lurt på om noen utenfor vårt sameie bruker det?

  19 mars 2022
 • Frank Tidemann

  Hei Meri, Før jul kommuniserte regjeringen at det skulle komme en skikkelig hjelpepakke for energi og vi la da dette litt på is. Nå har det vist seg at det statlige bidraget ikke var så bra som vi kunne ha håpet og krigen i Ukraina vil nok ha stor betydning for energiprisene fremover. Nå er vi på dette 100% og vil i samarbeid med OBF utarbeid forslag til løsninger så fort vi kan. Aina: Jeg ser at jeg ikke fikk svart deg skikkelig. Vi er med i tilskuddsordningnen, jeg har lagt ut noen av fakturaene her under nytt fra styret. Dette er en link til kostandene for desember som er fakturert i 2022. Her ser du forklaringen vedrørende tilskudd også https://www.hoffterrasse.no/blo...

  18 mars 2022
 • Meri Bagheri

  Valg av målere eller ikke kan ikke vare et tema for flertall eller ikke. Det må bare innføres, noe som burde vært gjort for lenge siden. Brøk fordeling av denne type kostnader er gammeldags. Det du bruker du betaler for. Dette handler ikke om klipping av gress, felles arealer og håndtering av søppel. Det handler om en konkret og målbar forbruksvare. Det har gått 3-4 måneder siden sist vi hørte at det jobbes med innhente tilbud for en slik løsning. Hva har skjedd? Kom ingen tilbud? Hilsen Babis Ch. Vaxevanidis

  18 mars 2022
 • Martin Karlsen Garfjeld

  Det er bra. Jeg er helt for målere, tenker bare det er fint at når forslagene kommer så kan de vise hvor mye man da skal redusere felleskostnadene. Vil gjøre det lettere for seksjonseierne å gjøre informerte valg.

  18 mars 2022
 • Frank Tidemann

  Martin, vi undersøker flere alternativer. Dersom det blir flertall for en løsning med målere vil dette selvfølgelig medføre redusert felleskostnad. Vi jobber hardt med saken og håper å kunne presentere konkrete løsninger så snart som mulig.

  18 mars 2022
 • Frank Tidemann

  Ett annet alternativ vi ser på er at de som ønsker installerer målere, så kan de som ikke vil bli med på dette fortsette slik som i dag. For alle som er enegibevisste vil det nok lønne seg med målere. Vi har skyhøyt forbruk fordi mange ikke bryr seg om energiforbruket.

  18 mars 2022
 • Ove Jacobsen

  Styret bør sjekke med andre borettslag (obos) som har installert målere (kost/nytte vurdering) for å få deres erfaring det koster jo også en del å installere og drifte slike systemer. (tror styret allerede jobber med dette)

  18 mars 2022
 • Anders Jørgen Bugge

  Støtter 100% forslag til etablering av målere i leilighetene samt andre tiltak for miljøvennlig sparing av energi som styreleder og andre nevner her.

  18 mars 2022
 • Anders Jørgen Bugge

  Jeg synes for øvrig at eierbrøken, som disse store utgiftene fordeles etter, er ganske vagt definert. Har derfor foresl¨ått en presisering av denne definisjonen til årsmøtet, slik at det blir lettere for alle å vite sin brøk og forstå grunnlaget for denne.

  18 mars 2022
 • Anders Jørgen Bugge

  Tidligere var det i hvert fall slik at fjernvarme var priset ca 5% under samme energimengde med strøm, så hvis det fortsatt er slik, vil det neppe lønne seg å gå over til oppvarming med strøm. Men svingningene i økonomien til sameiet ville ikke bli berørt på samme måte - i stedet ville vi bli berørt direkte via strømregningen for hver enkelt seksjon. Så har vi varmt vann til forbruk (dusj etc) som fortsatt ville være der.

  18 mars 2022
 • Ove Jacobsen

  Tidligere var det slik at det var betydelig billigere å varme opp boligen med fjernvarme enn med strøm. Men med de priser vi nå står overfor virker det som om at sameiet ville kunne spare penger ved å avvikle fjernvarmen i den enkelte bolig og istedenfor varme opp boligene med strøm (panelovner) ? Utrolig at fjernvarmen er blitt så dyr og fjernvarmen er vel ikke basert på 100 prosent strøm, slik som fjernvarmeselskapene gir inntrykk av.

  18 mars 2022
 • Aina Halfstad

  Er vi ikke inkludert i strømstøtte? Med kr 3000 mer i månedlige kostnader hadde det vært fint med en litt mer detaljert oversikt. Og ihvertfall om dette ikke er forventet redusert.

  18 mars 2022
 • Frank Tidemann

  Dersom energiprisene ikke går ned har vi ikke mulighet til å redusere felleskostnadene. Som nevnt over jobber vi nå med å få inn priser på individuell måling. Da vil hver enkelt seksjon få full kontroll over eget forbruk og kostnadene vil ihht til rapporter jeg har lest falle betydelig. Jeg fant dette på en leverandør sin hjemmeside "Statistikk indikerer at 15% av beboere står for 50% av forbruket". Alle vi i styret er forferdet over disse kostnadene og jeg jobber aktivt med leverandører for å få inn tilbud på målere av varmtvann og varme snarest mulig.

  18 mars 2022
 • Lene Schjerven

  Jeg skjønner det slik at husleieøkningen fra april skal gå til dekning av underskuddet på 5 412 496. Når er det forventet at underskuddet er dekket inn og hva skjer når dette underskuddet er dekket? Vil husleien bli nedjustert eller vil den fortsatt være skyhøy?

  18 mars 2022
 • Aina Halfstad

  OK, takk. Nå gikk det jo opp ca 900 kr fra januar, så det blir nå ca 3000 mer pr måned sammenlignet med desember 2021. Det er voldsomt mye, og definitivt en grunn (og nødvendighet) for å sette igang noen tiltak.

  18 mars 2022
 • Frank Tidemann

  Felleskostnadene fordeles på eierbrøk, for min seksjon 117 på ca 85kvm i HV22 var de uspesifiserte kostnadene på 4408 til og med mars og blir på 6392 fra og med april. Ettersom det ikke er målere i hver seksjon er det ingen insentiver for å redusert forbruk og minpersonlig antagelse er at dette medfører en enorm sløsing av energi. Styret ser nå aktivt etter tilbud på egne målere i hver seksjon. Styret oppfordrer alle med veldig gamle vinduer å skifte ut disse da de lekker enorme mengder energi, samt at de med noe eldre vinduer sjekker og bytter gamle pakninger rundt disse.

  18 mars 2022
 • H0301 - Seksjon 219

  Dersom fjernvarmebudsjettet for 2022 er forventningsrett (7,5 mill NOK), så vil hver av de ca. 220 leilighetene bruke fjernvarme for 34000 NOK iår. Dette er et svært høyt nivå, gitt at vi bor i blokk og tiltak for forbedring bør således vurderes. Man kan tenke seg solceller på taket, eller individuelle varmepumpeenheter delvis skjult på balkongen for å få ned utgiftene. Hva gjøres av vurderinger/tiltak av styret i denne sammenheng?

  18 mars 2022
 • Aina Halfstad

  Hva utgjør de uspesifiserte felleskostnadene pr md pr leilighet?

  18 mars 2022

Logg inn for å skrive en kommentar.