NABOVARSEL - Vann- og avløpsetaten

Styret mottok følgende mail fra Oslo kommune i dag: "Vann- og avløpsetaten skal skifte ut/rehabilitere vann- og avløpsledningene samt kummer som ligger i Hoff terrasse (se vedlagt kartskisse for omfang). Ledningene er i dårlig forfatning og det har vært flere brudd på vannledningen. Anleggsarbeidene skal i utgangspunktet utføres med minst mulig graving, men det må påregnes graving i alle kumpunkter samt ved alle stikkledningstilknytninger. Vi er klare over at Fortum akkurat har utført arbeider her. Det hadde vært ønskelig å utføre prosjektene samtidig for å minimere belastningen for beboerne, men det var dessverre ikke mulig å forsere prosjekteringen. Det er satt mål om å starte opp anleggsarbeidene i sluttet av 2020. "

Styret er i dialog med både kommunen og Fortum v/PeCon om at vi ønsker å asfaltere etter at alt arbeidet er ferdigstillt slik at sluttresultatet blir penest mulig for sameiet. Klikk på PDF ikonet for å laste ned vedlegget til mailen.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square