Forsøpling

Er en avfallssilo full er det det bare å gå til neste, vi har mange siloer på Hoff. Bildet er fra siloene ved HV26 i dag og dette er ikke holdtbart. Forsøpling av området tolereres ikke og vil heretter bli politianmeldt. All søppel som ikke er godkjent for å bli kastet i siloene skal leveres på dertil egnede avfallsstajoner og IKKE plasseres ute for at vaktmester skal rydde etter deg.

Vis litt omtanke for dine naboer.

Dette innlegget burde det vært helt unødvendig å skrive, men så feil kan jeg ta.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square