Nøkkelbrikker

Styret outsourcet brikkeproduksjonen til låsleverandøren vår Certego i mars, dette har dessverre ikke fungert og Certego har beklaget på det sterkeste store svikt i rutinene. Vi ble i dag lovet at samtlige bestillinger gjort innen utgangen av april gikk med posten i går og burde være levert til samtlige som har bestilt i morgen onsdag.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square