Spyling av rør

NRC Gravco vil i de nærmeste ukene spyle soilrør i samtlige seksjoner for å sikre at avløp er åpne og samtidig inspisere infrastrukturen for slitasje. Det er lagt infoskriv i alle postkasser med tid og dato. Det vil samtidig bli utført rens av ventilasjonssystemet. For enkelte beboere har dette kommet med utrolig kort varsel og vi beklager dette. Styret håper dog at alle er glade for at avløpet og ventilasjonssystemet sikres og vedlikeholdes.

Kontaktinformasjon for Gravco: Terje Hide

Prosjektleder NRC Gravco AS

(+47) 934 66 108

terje.hide@nrcgroup.no

http://www.gravco.no/

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square