Spyling av rør

May 22, 2019

NRC Gravco vil i de nærmeste ukene spyle soilrør i samtlige seksjoner for å sikre at avløp er åpne og samtidig inspisere infrastrukturen for slitasje.

Det er lagt infoskriv i alle postkasser med tid og dato. Det vil samtidig bli utført rens av ventilasjonssystemet.

For enkelte beboere har dette kommet med utrolig kort varsel og vi beklager dette. Styret håper dog at alle er glade for at avløpet og ventilasjonssystemet sikres og vedlikeholdes.

 

Kontaktinformasjon for Gravco:
Terje Hide

Prosjektleder NRC Gravco AS

(+47) 934 66 108 

terje.hide@nrcgroup.no 

http://www.gravco.no/ 

 

Please reload

Featured Posts

Telia/Get har en sentral stående inntil husveggen mellom HT15 - 17 som de må trekke nye kabler til. I den forbindelse vil de i morgen grave grøfter på...

Gravearbeid HT15 - HT17

January 22, 2020

1/2
Please reload

Recent Posts

January 22, 2020

December 24, 2019

November 28, 2019

October 26, 2019

October 19, 2019

Please reload

Archive