Belysning kjeller og loft

Styret har engasjert Elektrikergruppen for å skifte ut belysningen i kjellere og loft med stabile LED armaturer med innebygget bevegelsessensorer. Jordfeil på de gamle armaturene har medført at all belysning i fellesområdene i enkelte oppganger har gått i svart. Utskiftingen vil føre til relativt vedliheholdsfri belysning. Belysning inne i kjellerbodene vil også bli skiftet til LED armatur med bevegelsessensor. Elektriker vil derfor ha behov for tilgang til boden din. Nærmere opplysninger om dette vil bli hengt opp i hver oppgang ca. 1 uke før oppstart. -Styret

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square