Lading av el-bil i garasjen

Det er strengt forbudt å benytte stikkontaktene i garasjen til lading av elbil og hybridkjøretøy da dette medfører en betydelig brannfare. Forbudet kommer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, og kan leses her. https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/

Misbruk som påfører el-anlegget skader og en eventuell brann kan medføre ett betydelig erstattningsansvar. Dersom seksjonseier ønsker å opprette ett ladepunkt på sin garasjeplass kan dette gjøres for egen bekostning. Dette må monteres av autorisert elektriker med egen måler på kursen. Kopi av dokumentasjon fra elektriker må oversendes styret.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square