Røykvarlser og slokkeutstyr

Ref. oppslag i oppgangene er Norsk Brannvern i gang med sin årlige inspeksjon av seksjonene for å sjekke at røykvarslere og slokkeutstyr i hver enkelt seksjon er på plass.

Styret minner om at det er lovpålagt å ha godkjent slokkeutstyr og røykvarslere i seksjonene og styret oppfordrer alle til å følge denne loven da brudd på denne kan i verste fall medføre tap av menneskeliv.

Vi mottar en rapport fra Norsk Brannvern når inspeksjonen er ferdig og vil følge opp de seksjonene som ikke består inspeksjonen. Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er å ha dette i orden!!!!! Hilsen,

Frank Tidemann

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square