Røykvarlser og slokkeutstyr

October 10, 2017

Ref. oppslag i oppgangene er Norsk Brannvern i gang med sin årlige inspeksjon av seksjonene for å sjekke at røykvarslere og slokkeutstyr i hver enkelt seksjon er på plass.

 

Styret minner om at det er lovpålagt å ha godkjent slokkeutstyr og røykvarslere i seksjonene og styret oppfordrer alle til å følge denne loven da brudd på denne kan i verste fall medføre tap av menneskeliv.

 

Vi mottar en rapport fra Norsk Brannvern når inspeksjonen er ferdig og vil følge opp de seksjonene som ikke består inspeksjonen. 

Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er å ha dette i orden!!!!!

Hilsen,

Frank Tidemann

Please reload

Featured Posts

Skjeggkrefeller

October 26, 2019

1/1
Please reload

Recent Posts

October 26, 2019

October 19, 2019

September 17, 2019

July 20, 2019

June 20, 2019

June 4, 2019

Please reload

Archive