Varmeanlegget

Varmeanlegget er nå satt i drift. Anlegget er temperaturstyrt, så når utetemperaturen synker under 10 grader vil man få gradvis full effekt på radiatorene. Det vil nødvendigvis ta noe tid før alt vannet er i sirkulasjon, så noe tid må påregnes før varmen fungerer som normalt.

Det er meldt om fravær av varme på radiatorer i HT4, her er pumper og ventiler sjekket av rørlegger og alt skal fungere som normalt. Men som nevnt over vil det ta noe tid før alt vann i kretsen er sirkulert og normal drift oppnås.

I HT6 og 8 er varmekretsen åpnet, men pumpen som står lokalt i HT8 er defekt og må skiftes. Varmtvann vil spre seg i systemet med trykket fra hovedpumpen i systemet vårt, men det må dessverre påregnes noe ekstra tid før full effekt oppnås. Ny pumpe er satt i bestilling og vil bli erstattet så snart det lar seg gjøre.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square