Sameiermøte 2017

Styret minner om 'varsel om ordinært sameiermøte 2017' som alle seksjonseiere har fått i posten. Årsmøtet planlegges avholdt 18 april. Saker som ønskes behandlet på sameiermøtet må være styret i hende innen 20 mars. Enten som brev levert i styrepostkassen utenfor vaskeriet eller per e-post til styreleder Frank Tidemann til styreleder@hoffterrasse.no

Saker som ønskes behandlet må forfattes på en klar og tydelig måte og formuleres på en slik måte at det kan stemmes over.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square