Ny sti langs St. Edmunds vei


Som flere av dere sikkert har sett står det en markør på tomtegrensen vår utenfor Hoff terrasse 19.

Kommunen holder på å oppgradere noe de kaller "pilegrimsleden" og denne går blandt annet opp

St. Edmunds vei langs hasselbuskene og videre opp fra enden av buskene langs eksisterende sti. Markøren som er satt utenfor HT19 er kun for at entrepenøren skal være sikker på at de ikke treffer annen privat eiendom. Etter samtale med OPAK i dag ble jeg beroliget med at stien skal fortsette å gå der den er i dag så vi trengte ikke bekymre oss for den markøren. Dersom det var rom i budsjettet vil kommunen også utbedre inngangen til HTS ved HT16 med blandt annet ett gelender, dette kunne dog ikke garanteres.

EDIT: De måtte fjerne buskene nærmest HT16, de resterende buskene vil bli beskåret men blir stående. Til info så står disse buskene helt og holdent på kommunens tomt så vi har ikke så mye innvirkning på dette. Litt avhenging av sluttresultatet vil styret selvsagt vurdere å plante nye busker på vår tomt som etterhvert vil gå i ett med de resterende buskene.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square