Brannvern


Informasjon fra Styret i Hoff Terrasse Sameie

angående avtale med Norsk Brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss følgende dager mellom klokken 17:00 og 21:00:

(De starter gjerne litt tidligere med fellesområder og besøker de som er hjemme)

Onsdag 19. Oktober. Besøkes:

Hoffsveien 16, 18, 20, 22, 24, 26 og 28.

Hoff Terrasse 1, 3, 5, 7, 9, 11 og 13.

Torsdag 20. Oktober. Besøkes:

Hoff Terrasse 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 og 19.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake: Mandag 31. Oktober mellom 17:00 og 21:00

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square