Utbedring av balkonger

Det er noe mosedannelse på enkelte balkonger. Styret har engasjert Per Hoel Blikkenslagerverksted AS for å løse dette problemet. Balkongene på endeveggen av Hoff terrasse 1 har fått montert beslag på den ene kortveggen for å lede vannet bort fra mursteinen, dreneringsrørene har også blitt utbedre. Dersom dette viser seg å fungere tilfredsstillende vil dette utvides til å gjelde de stedene vi ser det er behov for utbedringer.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square