Stjålet hagetraktor funnet

Jeg fikk i dag en bildemelding fra en beboer som synes en hensatt hagetraktor i Husebyveien lignet veldig på den som ble stjålet fra garasjen i sommer. Da jeg sjekket serienummeret fikk jeg bekreftet at den til hører oss. Stanislaw organiserte henting og den står nå på hans verksted.

På vegne av styret vil jeg rette en stor takk til Ivar Kristiansen for sin årvåkenhet :-D

Frank Tidemann

Styreleder

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square