Slutt på avfallscontainere

Nok en gang har det blitt kastet kjemisk- og el-avfall i containeren, noe som medfører mange tusen kroner i tilleggsgebyrer. I tillegg til dette ser det ut som noen har vanskeligheter med å forstå at når containeren er full så er det ikke ett alternativ å hensette masse søppel ved siden av den.

Basert på det som er nevnt ovenfor, i tillegg til at Smedstad gjenbruksstasjon nå er åpen, vil styret ikke lenger bestille avfallscontainere til Hoff Terrasse.

Styret minner om at hensettelse av avfall i fellesarealene ikke er tillatt.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square