Om

0600 Hoff Terrasse Sameie

871526672
Hoffsveien 22
0275 OSLO

Styrets leder:
Frank Tidemann
+47 90758170
styreleder@hoffterrasse.no

Kontakt person
Caroline Holst Kavli

Forvalter:
Caroline Holst Kavli

Revisor:
Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS

Kommende aktiviteter

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.

Blogginnlegg