PARKERING

1 GENERELT 

1.1 Parkering på sameiets område er reservert for beboerne og deres besøkende. Området er kontrollert og skiltet etter privatrettslige regler. Parkering i strid med gjeldende regler fører til bot/borttauing. 

1.2 Kontrollen utføres av Smart Security. 

1.3 All parkering skal skje på oppmerkede plasser. 

2 GYLDIG OBLAT/GJESTEKORT 

2.1 Alle parkerte kjøretøy skal ha oblat eller gjestekort, godt synlig i frontruten. 

2.2 Gjeldende oblat er påskegul, og skal være utfylt med eierens seksjonsnummer.2.3 Gjeldende gjestekort er blått. Det skal være utfylt med eierens seksjonsnummer og påført HTSstempel. Kortet må være på plass senest 10 minutter etter stans. 

4 HOFFSVEIEN

144.1 Skiltanvist parkering er tillatt i maks. tre timer for butikkbesøkende uten gyldig kort/oblat. Parkeringutover tre timer er kun tillatt med gyldig kort/oblat. Vi anmoder våre beboere om å ikke parkere her iåpningstiden, men ingen med gyldig p-bevis vil bli bøtelagt om de står her.

5 PARKERING UTENFOR OPPMERKEDE FELT

5.1 Parkering på grøntarealer, stikkveier, inntil bygninger og på øvrige områder som ikke er regulert forparkering eller som er til hinder for utrykning, er forbudt.

5.2 Det er tillatt å stanse foran inngangene for synlig av- og pålessing. Uten synlig aktivitet kan kjøretøyetstå maks. 15 minutter.

6 ULOVLIG PARKERING

6.1 Avskiltede kjøretøy blir varslet fjernet for eiers regning og risiko etter to uker, uavhengig omkjøretøyet har gyldig oblat/gjestekort.

6.2 Hensatte kjøretøy uten gyldig oblat/gjestkort blir varslet fjernet for eiers regning og risiko etter touker.

6.3 Tilhengere, båter, campingvogner etc. skal utstyres med gjestekort og kan stå på området i maks. touker. Etter dette blir de varslet fjernet for eiers regning og risiko.

6.4 Parkeringsbevis (oblat, gjestekort, kundekort) som benyttes uten den respektive seksjonseierssamtykke er IKKE tillatt. Kjøretøyet blir varslet fjernet for eiers regning og risiko. Hoff Terrasse sameie vilgå til rettslige skritt om nødvendig.

6.5 Oppdages det kjøretøy på området som er stjålet eller har stjålne eller falske skilt, kontaktes politiet.Kjøretøyet kan deretter umiddelbart fjernes uten varsel.

6.6 Kjøretøy som lekker drivstoff eller olje eller på annen måte forurenser miljøet, blir varslet fjernet foreiers regning og risiko etter to uker. I akutte tilfeller vil kjøretøyet bli fjernet umiddelbart.

6.7 Kjøretøy som ikke kan stå parkert på offentlig område uten å bli fjernet eller avskiltet, kan heller ikkestå på Hoff Terrasses område og blir varslet fjernet for eiers regning og risiko etter to uker.

Powered by: Bloc