Digital parkering for beboere i Hoff Terrasse. 

 

DE GAMLE OBLATENE OG GJESTEKORTENE VIL VÆRE GYLDIGE UT 2021.
FRA 1 JANUAR 2022 MÅ ALLE BENYTTE DET NYE SYSTEMET


Vi tilbyr nå en digital løsning for beboere i Hoff Terrasse der dere kan administrere egne biler samt utstede digital parkeringstillatelse for gjester/besøkende. Det vil ikke være behov for andre p-tillatelser i form av selvklebende oblater, Parkeringsbevis eller Gjestekort. Første gangs innlogging medfører noen tastetrykk men neste gangs innlogging er bekymringsløs. Hver beboer oppretter sin egen profil med valgfritt passord, når det er utført administreres egne biler og gjester herfra. 

 

Første gangs innlogging: 

Skriv inn leie.p-service.no i adressefeltet på nettleseren din eller klikk på linken: www.leie.p-service.no         Du kan ikke Google eller skrive det inn på startsiden eller andre søkeverktøy.

 

 

Klikk på Ny bruker

 

Skriv inn ditt mobil nr og klikk på Send SMS

 

 

Du vil motta en kode på din mob tlf , klikk på Trykk her for å gå tilbake til login siden, skriv inn ditt mobilnr og koden du mottok på sms. Klikk på Profil og legg inn dine personalia.

 

 

 

 

Velg deretter Ny parkeringsavtale, velg anlegg og deretter Hoff Terasse - Beboerparkering

 

 

Skriv inn kjennemerke på kjøretøyet, og trykk Bestill. Du trenger ikke å foreta deg noe mer, skifter du ut kjøretøyet endrer du enkelt kjennemerke til det nye kjøretøyet.

 

Digital p-tillatelse til gjester / besøkende. 

  Skriv inn mobilnummer og passord og klikk Logg inn

 

Velg Ny parkeringsavtale, velg anlegg, velg Gjesteparkering 3 døgn,

 

 

Skriv inn kjøretøyets kjennemerke og klikk på Fortsett

 

 

 

Den digitale p-tillatelsen ser slik ut 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 20.11.2020 PARKERINGSBESTEMMELSER HOFF TERRASSE SAMEIE 

1.

GENERELT 1.1 Parkering på sameiets område er reservert for beboerne og deres besøkende. Området er kontrollert og skiltet etter parkeringsforskrift av 16 mars 2016 nr 260. Parkering i strid med gjeldende regler fører til bot/borttauing. 

1.2 Kontrollen utføres av P-Service AS

1.3 All parkering skal skje på oppmerkede plasser. 

2 GYLDIG PARKERINGSTILLATELSE

2.1 Alle parkerte kjøretøy skal ha en digital parkeringstillatelse. Tillatelsen skal være på plass 10 minutter etter stans. 

2.4 Utleie, salg eller permanent utlån av p-tillatelsen til utenforstående er forbudt 

3. Beboere i Hoff Terrasse kan benytte de reserverte plassene utenfor næringsseksjonen HT14 utenom forretningenes åpningstid. 

 4.

5 PARKERING UTENFOR OPPMERKEDE FELT 

5.1 Parkering på grøntarealer, stikkveier, inntil bygninger og på øvrige områder som ikke er regulert for parkering eller som er til hinder for utrykning, er forbudt. 

5.2 Det er tillatt å stanse foran inngangene for synlig av- og pålessing. Uten synlig aktivitet kan kjøretøyet stå maks. 10 minutter. 

6 ULOVLIG PARKERING 6.1 Avskiltede kjøretøy blir fjernet for eiers regning og risiko etter to uker, uavhengig om kjøretøyet har gyldig p-tillatelse.

6.2 Hensatte kjøretøy uten gyldig p-tillatelse blir fjernet for eiers regning og risiko etter to uker. 

6.3 Tilhengere, båter, campingvogner etc. skal utstyres med p-tillatelse og kan stå på området i maks. to uker. Etter dette blir de fjernet for eiers regning og risiko. 

6.4 Parkeringstillatelse som benyttes uten den respektive seksjonseiers samtykke er IKKE tillatt. Kjøretøyet blir varslet fjernet for eiers regning og risiko. Hoff Terrasse sameie vil gå til rettslige skritt om nødvendig. 

6.5 Oppdages det kjøretøy på området som er stjålet eller har stjålne eller falske skilt, kontaktes politiet. Kjøretøyet kan deretter umiddelbart fjernes uten varsel. 

6.6 Kjøretøy som lekker drivstoff eller olje eller på annen måte forurenser miljøet, blir varslet fjernet for eiers regning og risiko etter to uker. I akutte tilfeller vil kjøretøyet bli fjernet umiddelbart.

6.7 Kjøretøy som ikke kan stå parkert på offentlig område uten å bli fjernet eller avskiltet, kan heller ikke stå på Hoff Terrasses område og blir varslet fjernet for eiers regning og risiko etter to uker. 

7 ELBILER 7.1 Sameiet har tilrettelagt for 12 felles ladeuttak for lading av elbil som eies og driftes av www.ladeklar.no. Disse ligger samlet langs kortveggen av Hoff Terrasse 8. Kontakt Ladeklar for å registrere deg som bruker. De 12 parkeringsplassene tilhørende ladestasjonene er i hovedsak tilrettelagt og ment for elbil under lading. Men plassene er, som forøvrig i sameiet, i prinsippet åpne for alle beboere (evt. også gjester med gyldig bevis).Med stadig flere elbiler i sameiet er det allikevel ønskelig at plassene ikke opptas unødvendig, eller over lengre periode hvor det ikke lades aktivt. Vi ber om at hver enkelt sameier viser hensyn til dette, slik at flest mulig får benyttet seg av tilbudet.
 Spørsmål om laderne kan rettes til Ladeklar post@ladeklar.no eller kundeservice 915 90 500

7.2 Lading av el-bil ved bruk av skjøteledning er forbudt. 

8 MOTORSYKLER 8.1 Motorsykler kan parkeres ved sykkelstativene (og ved teppe banke stativene). 8.2 På garasjetaket foran HT14 er det oppmerkede felt som ikke er store nok for biler. Disse kan benyttes til parkering av motorsykler. 

8.3 NB! Unngå skraverte felt, der er all parkering forbudt. 

9 PARKERING ER DITT ANSVAR! 

9.1 Beboere/besøkende har ansvar for at det til enhver tid foreligger en gyldig p-tillatelse. Brudd på parkeringsreglementet, bl.a. manglende p-tillatelse medfører kontrollsanksjon i henhold til parkeringsforskriften. For å unngå misforståelser og unødvendige bøter, ber vi alle om å holde seg orientert om de til enhver tid gjeldende p-bestemmelser. 

9.2 Spørsmål om kontrollsanksjoner kan rettes til: P-Service AS med e-post adresse post@pservice.no

Powered by: Naborom