STYRET

Etter årsmøtet 2021 består styret av:

Styreleder

  • Frank Tidemann

Styremedlemmer

  • Karine Gjersø
  • Hans Jørgen Insulan
  • Kristin Eid
  • Petter Garaas
Powered by: Naborom