STYRET

Etter årsmøtet juni 2020 består styret av:

Styreleder

  • Frank Tidemann

Styremedlemmer

  • Hans Inge Bjormyr
  • Hans Jørgen Insulan
  • Kristin Eid
  • Petter Garaas
Powered by: Bloc