June 23, 2020

Styret mottok følgende mail fra Oslo kommune i dag:

"Vann- og avløpsetaten skal skifte ut/rehabilitere vann- og avløpsledningene samt kummer som ligger i Hoff terrasse (se vedlagt kartskisse for omfang). Ledningene er i dårlig forfatning og det har vært flere brudd på vannledningen. Anleggsarbeidene skal i utgangspunktet utføres med minst mulig gr...

June 18, 2020

Hyggelig artikkel i Akersposten i dag. Kikutkollen blir naturpark.

Klikk på bildet for å lese saken


 

June 16, 2020

Informasjon fra Fortum:

"Vedlagt informasjon knyttet til en oppgradering av kundesentralen for fjernvarme for bygg i Oslo. En slik oppgradering er planlagt i løpet av 2020 og deres bygg er innbefattet i perioden fram til og med september. Dette vil kun oppleves som en liten driftsforstyrrelse eventuelt så vil det ikke merkes. Noen vil kunne få en...

June 2, 2020

Elotec vil foreta en årskontroll av brannvarslingsanlegget i morgen 3 juni, med oppstart ca. 08:30.

Sirener vil bli utløst, men vil normalt bli stoppet igjen etter maks 1-2 min. Dersom sirenene ikke stopper innen den tid, kan det være en reell alarm

Please reload

Nye innlegg
Siste nytt

June 2, 2020

Please reload

Arkiv
Please reload

Søk