NABOVARSEL - Vann- og avløpsetaten

Styret mottok følgende mail fra Oslo kommune i dag: "Vann- og avløpsetaten skal skifte ut/rehabilitere vann- og avløpsledningene samt kummer som ligger i Hoff terrasse (se vedlagt kartskisse for omfang). Ledningene er i dårlig forfatning og det har vært flere brudd på vannledningen. Anleggsarbeidene skal i utgangspunktet utføres med minst mulig graving, men det må påregnes graving i alle kumpunkter samt ved alle stikkledningstilknytninger. Vi er klare over at Fortum akkurat har utført arbeider her. Det hadde vært ønskelig å utføre prosjektene samtidig for å minimere belastningen for beboerne, men det var dessverre ikke mulig å forsere prosjekteringen. Det er satt mål om å starte opp anleggs

Varsel fra Fortum Fjernvarme

Informasjon fra Fortum: "Vedlagt informasjon knyttet til en oppgradering av kundesentralen for fjernvarme for bygg i Oslo. En slik oppgradering er planlagt i løpet av 2020 og deres bygg er innbefattet i perioden fram til og med september. Dette vil kun oppleves som en liten driftsforstyrrelse eventuelt så vil det ikke merkes. Noen vil kunne få en nedetid på 1-3 timer og må melde fra om dette medfører vanskeligheter (se vedlagt brev)." Trykk på ikonet for å se vedlegget

Test av brannalarm

Elotec vil foreta en årskontroll av brannvarslingsanlegget i morgen 3 juni, med oppstart ca. 08:30. Sirener vil bli utløst, men vil normalt bli stoppet igjen etter maks 1-2 min. Dersom sirenene ikke stopper innen den tid, kan det være en reell alarm

Nye innlegg
Siste nytt
Arkiv
Søk