Lekkasje i teknisk rom HV24

Det er oppdaget en lekkasje i teknisk rom i HV24 på kretsen for forbruksvann. Det vil bli utført reparasjon på formiddagen 22. september. Varmtvannet vil forsvinne i en kort periode. Det er også mulighet for at det blir noe ustabil tilgang på varmtvann i tiden etter reparasjonen til hele kretsen er sirkulert. Vi beklager på forhånd ulempene dette måtte medføre.

Varmeanlegget

Varmeanlegget er nå satt i drift. Anlegget er temperaturstyrt, så når utetemperaturen synker under 10 grader vil man få gradvis full effekt på radiatorene. Det vil nødvendigvis ta noe tid før alt vannet er i sirkulasjon, så noe tid må påregnes før varmen fungerer som normalt. Det er meldt om fravær av varme på radiatorer i HT4, her er pumper og ventiler sjekket av rørlegger og alt skal fungere som normalt. Men som nevnt over vil det ta noe tid før alt vann i kretsen er sirkulert og normal drift oppnås. I HT6 og 8 er varmekretsen åpnet, men pumpen som står lokalt i HT8 er defekt og må skiftes. Varmtvann vil spre seg i systemet med trykket fra hovedpumpen i systemet vårt, men det må dessverre

Åpen halvtime

Den 27. september kl 1800- 1900 i det nye allrommet til Hoff Terrasse (bak vaskeriet). Vi serverer vafler/kaffe/mineralvann. Velkommen!

Bytte av strømmåler

Eltel/Hafslund nett skifter ut strømmålere på Hoff. Se egne oppslag i oppgangene for nærmere informasjon

Nye innlegg
Siste nytt
Arkiv
Søk