Slutt på avfallscontainere

Nok en gang har det blitt kastet kjemisk- og el-avfall i containeren, noe som medfører mange tusen kroner i tilleggsgebyrer. I tillegg til dette ser det ut som noen har vanskeligheter med å forstå at når containeren er full så er det ikke ett alternativ å hensette masse søppel ved siden av den. Basert på det som er nevnt ovenfor, i tillegg til at Smedstad gjenbruksstasjon nå er åpen, vil styret ikke lenger bestille avfallscontainere til Hoff Terrasse. Styret minner om at hensettelse av avfall i fellesarealene ikke er tillatt.

Avfallscontainer

Vi venter avfallscontainer i morgen 23 mai. Husk at det skal ikke kastes elektriske artikler, maling, kjemikalier, lyspærer eller batterier i containeren. Dette medfører mange tusen kroner i tilleggsavgifter som må dekkes av dine naboer. Etter at SMESTAD GJENBRUKSSTASJON åpnet vil vi kun ta inn container ca. 3 ganger i året. Den kommunale gjenbruksstasjonen er gratis å bruke for alle beboere i Oslo kommune.

Radiatorer HV22-28

På grunn av en mindre lekkasje i en stoppekran måtte hele radiatoranlegget for for Hoffsveien 22 til 28 tappes ned i dag for å skifte ut stoppekranen. Av den grunn er det nå mye luft i systemet og dere må derfor påberegne å måtte lufte radiatorene.

Årsmøteprotokoll

Protokolllen fra årsmøtet 2016 ligger nå tilgjengelig i dokumentarkivet. Mvh Styret

Nye innlegg
Siste nytt
Arkiv
Søk