Faktura fjernvarme februar 2022

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 20. Mar 2022


Under er faktura for fjernvarme i februar, som dere ser er vi en del av kompensasjonsordningen.9 Kommentarer

Kommentarer

 • Halvor Helliesen

  Tidligere så kom det forespørsel fra styret til beboerne om utskifting av vinduer og balkongdører , og ut ifra responsen ble det utferdiget tilbud til de som viste interesse. Kanskje styret kunne tatt et slikt initiativ nå, samt en tilsvarende forespørsel om utskifting av radiatorer? Antar at leverandørene vil kunne gitt rabatt til beboerne ut i fra volumet på oppdraget, noe samtlige ville kunne tjene på, i form av reduserte energiutgifter, muligens noe rimeligere investeringkostnader for beboerne og fortjeneste til leverandørene som følge av et større oppdrag.

  23 mars 2022
 • Anders Jørgen Bugge

  May Britt, vi er flere som lurer på dette. Ganske viktig sak mht å styrke økonomien på kort sikt.

  23 mars 2022
 • May Britt Dørum-Persen

  På årsmøte i fjor var det fremlagt forslag om å bygge om og selge fellesareal eller utleieleiligheter for å dekke opp for høye kostnader i sameiet. Det ble ikke noe ekstraordinært årsmøte til å behandle det. Kommer dette opp på årsmøte nå? Nå er felleskostnadene ekstremt høye.

  22 mars 2022
 • Frank Tidemann

  Anders, send gjerne dette inn som forslag til årsmøtet

  21 mars 2022
 • Anders B. Myhre

  Hei! Vedrørende energieffektivisering; Kan årsmøtet vedta å pålegge seksjonseiere med gamle vinduer og balkongdører å bytte til nye? At noen velger ikke å tette dette energitapet for egen regning påfører fellesskapet unødvendige fyringsutgifter, noe jeg mener er helt feil. Mvh Anders B Myhre

  21 mars 2022
 • Jens Michael Brandstorp

  Takk for rask respons, Frank. Forstår at det kan gå fra høyt til ennå høyere pris utover i 2022, men stipulert forbruk (kWh) i sommerhalvåret er jo betraktelig lavere enn i vinterhalvåret. Man kan også tvinge ned forbruke ved å senke temperaturen på radiatorvannet betydelig når utetemperaturen tillater dette. Så kan de som ønsker varme via individuelle løsninger koblet til den enkeltes måler. Bra dere har søkelys på denne saken.

  20 mars 2022
 • Frank Tidemann

  Hei Jens, Vi antar ikke bare at prisen er konstant høy ut året, det er også forventet høyere energipriser i 2022 som følge av krigen i Ukraina og usikker energileveranse i Europa. Dette er noe styret må ta med i beregningene av mulige kostnader for året, samt at vi ligger litt bakpå for de foregående fakturane for fjernvarme hittil i 2022 som må dekkes inn. Dette kommer vi uansett tilbake til på årsmøtet. Jeg har en sterk følelse av at dette kommer til å bli ett aktuelt samtaleemne den dagen. Ha en forsatt fin søndagskveld :)

  20 mars 2022
 • Jens Michael Brandstorp

  Hei - sluttsummen for fjernvarme i feb 2022 er ca 0,5 mill kr (dvs etter støtte). Dersom vi antar at dagens (høye) prisnivå på fjernvarmen er konstant ut året og forbruket tilsvarende i de øvrige 11 månedene (som er ekstremt konservativt, da vi ikke behøver oppvarming i flere vår/sommer måneder) blir totalkostnaden 6 mill for hele året. Men revidert budsjett fra sameiet er 7,5 millioner kroner, ref tidligere innlegg. Dette trenger en forklaring. På forhånd takk.

  20 mars 2022
 • Anders Jørgen Bugge

  Støtten utgjør under 30% av totalen, ikke veldig raust fra det offentlige, som tjener grovt på denne høye prisen.

  20 mars 2022

Logg inn for å skrive en kommentar.