HOFF TERRASSE 

STYRET

FRANK TIDEMANN
STYRELEDER
JØRGEN INSULAN
STYREMEDLEM

styreleder@hoffterrasse.no
Postkasse utenfor vaskeriet (HT13)

 

ANSVARSOMRÅDER

 • Kommunikasjon

 • HTS forskrifter

 • HTS Websider

 • Elektronisk låsesystem

Koordinasjon

 • Generalforsamlingen

 • HTS Styret

 • Vaktmester

 • Forretningsfører

 • Valgkomiteen

 • Nabostyrer

Mob: 926 06 679
jorgen@hoffterrasse.no

 

ANSVARSOMRÅDER

 • Orden på HTS

 • Balkonger

 • Vaskeriet

 • Parkering

 

 

 

 

 

HANS BJORMYR
STYREMEDLEM
KRISTIN EID
STYREMEDLEM

Mob: 959 70 097

hans@hoffterrasse.no

 

ANSVARSOMRÅDER

 • Bygningsmasse

 • Fjernvarme 

 • Varmeanlegget 

 • Garasjen

 • Asfaltering

Mob: 918 56 865
kristin@hoffterrasse.no

 

ANSVARSOMRÅDER

 • Brannalarm

 • Postkasser og oppganger

 • Tre/hageplan/hageklubb

 • Leilighetsdører, vinduer og markiser

 • Utleie av boder
   

PETTER GARAAS
STYREMEDLEM

Mob: 414 41 431
petter@hoffterrasse.no

 

ANSVARSOMRÅDER

 • Webutvikling

 • Skadedyrbekjempelse

 • Avfallshåndtering

 

 

STANISLAW
VAKTMESTER

vaktmester@hoffterrasse.no
Postkasse utenfor vaskeriet (HT13)

 

NB

Vaktmester skal kun kontaktes ved feil eller mangler på fellesområdet. Seksjonseier er selv ansvarlig for egen seksjon. Vaktmester utfører ikke oppgaver eller oppdrag for privatpersoner.  

Ved større vannlekasjer ring brannvesenet 110

 

ANSVARSOMRÅDER

 • Drift og vedlikehold av fellesarealer