Oppgradering av Hoffsveien - Informasjon fra kommunen

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 2. Jun 2021

Hei, 

 

Det nærmer seg oppstart av anleggsarbeider på deres side av veien, fra Harbitzalléen og opp til den kommende rundkjøringen ved Engebrets vei.
 Dersom det ikke skjer noe uforutsett, vil oppstart av arbeidene være i slutten av uke 23/begynnelsen av uke 24, og vare i 5-6 uker. 

Arbeidene innebærer å grave opp fortau for masseutskifting, som vil påvirke fremkommeligheten. Atkomst for biler opprettholdes i hele perioden, men det kan oppleves noe kronglete i perioder. Det er nødvendig å legge om gangtrafikken. Denne perioden kan medføre ulemper for beboere, grunnet maskinaktivitet og omlegging av trafikk. 

 

Vann- og avløpsetaten skal arbeide i området ved rundkjøringen i juli. Bymiljøetaten fortsetter her over sommeren.
 Arbeidet fra rundkjøringen og oppover, starter i løpet av høsten, sannsynligvis september/oktober. 

Det er fint om du kan spre denne informasjonen til beboere? 

 

Ta også gjerne kontakt med entreprenør, dersom det er spesielle behov. Kontaktinformasjonen:  Marius Norbeck: 476 01 795, Marius.Norbeck@agroas.no / Tore Linberg 906 36 045, tore.linberg@agroas.no

 

Ta kontakt med meg om det er spørsmål!

(Prosjektleder på kopi)

 

 

 

Med vennlig hilsen
Line Thams Reiersen

997 97 659

Bymiljøetaten
Kommunikasjonsavdelingen
 oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80

cid:image001.png@01D51AB8.77D833A0


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Powered by: Naborom