Strømbrudd

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 24. Mai 2022

Det er strømbrudd i området. De jobber med å utbedre feilen

https://www.elvia.no/strombruddskart/ 

Reduksjon av felleskostnader

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 20. Mai 2022

Styret har sammen med OBF sett på faktiske kostnader, tilskuddsordningen og antatt forbruk for resten av 2022 og har gleden av å meddele at vi nedjusterer budsjettet for strøm og fjernvarme til 6 000 000 fra og med juli 2022. Dette utgjør en reduksjon på 12,609 % av de uspesifiserte felleskostnadene.
 
 Vi jobber iherdig med å innhente tilbud på energimålere og kommer tilbake med mer informasjon og innkalling til ekstraordinær generalforsamling så snart vi har dette på plass.
 


Kostnader for april:


2 Kommentarer

Vaskeriet

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 16. Mai 2022

Prisen for bruk av vaskeriet er regulert opp for å dekke tapte inntekter og fremtidige kostnader fra i dag.

40kr for vask og 40kr for tørk.


2 Kommentarer

Nyheter fra BYM om Hoffsveien

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 11. Mai 2022

BYM skal dene uken utbedre grøntarealene fra garasjen og opp til HV20.

De skal også asfaltere i Hoffsveien så de får fjernet den midlertidige lysreguleringen inntil ny entreprenør er på plass, dette vil lette trafikken betraktlig.Vann stenges HT2-4

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 11. Mai 2022

Det skal foretas utskifting av vannrør i HT2-4 mandag 16 mai til fredag 20 mai. Dette vil medføre at vannet stenges i perioder mellom 09:00 og 16:00


2 Kommentarer

Felleskontainere kommer i morgen

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 4. Mai 2022

Grunnet MYE skrot i fellesområdene kommer det to kontainere i morgen som vi ber dere om å benytte dere av for å fjerne ALT som ligger i fellesarealer i kjeller og loft.Protokoll fra årsmøtet

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 3. Mai 2022

Takk for godt fremmøte. Protokoll kan lasted ned  HER