Ny mail fra Bymiljøetaten

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 30. Mar 2022

Styret har i dag vært i kontakt med BYM og utbedring av grøntarealene fra garasjen til Hoffsveien 20 står på tiltaksplanen deres nå i løpet av våren. Mail fra BYM under.

Hei,
 
Som informert om i forrige uke har Agro Anlegg AS meldt oppbud. Det betyr at alt arbeid i Hoffsveien har stoppet opp. Bymiljøetaten har kunnet bestille gjennomføring av noe arbeid gjennom vår driftsentreprenør, slik at det kan gjøres det vi kaller for strakstiltak.
 
Utførte strakstiltak:
·       Fylt igjen hull ved fotgjengerfelt ved Smestaddammen
·       Forbedret og utvidet veien mellom Jarlsborgveien og Linden Steinerbarnehage. Veien asfalteres i dag.
·       Startet justering av grunnen på gangvei ved holdeplass ved Hoff terrasse, slik at disse kan åpne for offentligheten
·       Fylt masser i byggegrop for å stabilisere veigrunnen mellom Ullern frivillighetssentral og Hoffsveien 27  
 
Strakstiltak som skal gjennomføres:
·       Asfaltering av holdeplasser ved Hoff terrasse
·       Rydding av anleggsområde, samt bortkjøring eller inngjerding av masser utenfor anleggsgjerder
·       Justere innkjørsel til Frivillighetssentralen
·       Fylle igjen frest asfaltkant utenfor Hoffsveien 70
 
Annet, mer omfattende arbeid, må ut på anbud. Oslo kommune er pliktet til å følge reglene for offentlige anskaffelser. Bymiljøetaten arbeider nå med å konkurransegrunnlag og kontraktsstrategi for å kunne lyse ut denne konkurransen.
 
Arbeidet som inngår i dette er blant annet:
·       Ferdigstillelse av rundkjøring, regnbed, treallé, fortau og gangfelt i området ved Engebrets vei til Ullern frivillighetssentral
·       Masseutskiftning, utvidelse av veibane og nytt sykkelfelt fra Ullern frivillighetssentral til Hoffsveien 70
·       Mur ved turveiskulvert ved Jarlsborgveien (påbegynt)
·       Murer og utvidelse av bro ved Smestaddammen
·       Holdeplasser ved Jarlsborgveien og Smestaddammen oppgraderes med sanntidssystem
·       Planting av trær  
·       Asfaltering, skilting og oppmerking  
 
 
Prosjektets nettside vil fremover oppdateres med informasjon når det skjer en utvikling, så vi anbefaler at dere følger med der: https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/sykkeloppgradering-av-hoffsveien/#gref
 
Vi beklager ulempene dette medfører for nærmiljøet. Ta kontakt om det er spørsmål!
 
 
 
Med vennlig hilsen
Line Thams Reiersen
Bymiljøetaten
Kommunikasjonsavdelingen

oslo.kommune.no
Sentralbord: 21 80 21 80


cid:image001.png@01D51AB8.77D833A0

2 Kommentarer

Årsmøtet 2022 - lokasjon

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 23. Mar 2022

Da har jeg fått bekreftet at vi får avholde årsmøtet i kantinelokalene til Holm Eiendom i Hoffsveien 21, der vi har vært tidligere. Info kommer i innkallingen.

Minner om frist for innsendelse av saker til årsmøtet som er fredag førstkommende.

Vi sees :)


3 Kommentarer

Entreprenør i Hoffsveien - konkurs

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 23. Mar 2022

Styret mottok brevet under fra Oslo kommune i går:Feing av veier

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 22. Mar 2022

Vaktmester skal feie veiene på Hoff Terrasse på førstkommende torsdag, 24 mars.

Vi ber derfor de som har garasjeplass om å benytte den og de som har mulighet for å parkere ett annet sted den dagen, evt kjøre til jobb om mulig om å gjøre det.

For de som ikke har mulighet til å flytte bilen vil et bli feid manuelt rundt disse. Ingen krise om du ikke får flyttet bilen, men det gjør det enklere for vaktmester.

På forhånd takk for hjelpen.


2 Kommentarer

Faktura fjernvarme februar 2022

Postet av 0600 Hoff Terrasse Sameie den 20. Mar 2022


Under er faktura for fjernvarme i februar, som dere ser er vi en del av kompensasjonsordningen.9 Kommentarer