PRAKTISK

INFO

Oppusing- og oppussingsregelement.

Her kan du bestille 

gjesteparkeringskort, nøkkelbrikker og parkeringsoblater.

Utleieinformasjon, regelement og søknadskjema for utleie av leilighet.

Vedtekter, husordensregler, Vannskade, skadedyr, vedlikehold, årsmøteprotokoller

Parkeringsinformasjon og ladepunktinformasjon.

Bestillingskjema for postkasseskilt.

Alle beboere i HTS forplikter seg til å ha et slikt skilt på postkassen. Klistrelapper godtas ikke.

Klikk her for å skifte navn på det elektroniske callinganlegget (ytterdøren).